Darbinieks vēlas apmeklēt ārstu darba laikā. Kā rīkoties?