Vai drīkst izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, kam noteikts summētais darba laiks (amats – pārdevējs) un kam paredzēta atalgojuma sistēma ar minimālajiem pārdošanas apjomiem, ja viņš šos apjomus neizpilda?