Darbinieks – viedo ierīču elektronikas inženieris – saslimst (izsniegta darbnespējas lapa B). Uzņēmumam nav iespēju viņu aizvietot, tādēļ darbinieks slimības laikā atbild uz e–pastiem. Vai šāda rīcība uzskatāma par darba pienākumu pildīšanu? Vai konkrētajā situācijā var tikt apstrīdēta darbiniekam izsniegtā darbnespējas lapa?