Vai rūpniecisko iekārtu mehāniķis uz rīkojuma pamata var aizvietot galveno enerģētiķi? Personāla speciāliste var aizvietot apkopēju utt.? Vai obligāti jānoslēdz vienošanās? Kurš darbinieks kuru var aizvietot? Vai tiešām nepietiek ar rīkojumu vien?