Saskaņā ar noslēgto darba līgumu darbiniekam noteikts normālais darba laiks. Nereti gadās situācijas, kad darbinieks ir nepieciešams ārpus darba laika, tāpēc ir lūgts būt pieejamam 24 stundas diennaktī, arī svētkos, lai telefoniski vienmēr ir iespēja sazināties. Ja tas nav iespējams, darbiniekam lūdzam iepriekš par to ziņot. Vai šāda prasība ir saprātīga?