Vai darba devējs var pieprasīt CV darba ņēmējam, kas uzņēmumā strādā vairāk nekā 15 gadus? Vai CV neiesniegšana uzņēmumā var būt iemesls darba algas samazinājumam?