Šobrīd saskaņā ar Darba likumu (DL) darba sludinājumos jānorāda darba alga. Tāpat darba sludinājumos norādītas prasības pretendentam. Konkrētajā situācijā pretendents neatbilst visām izvirzītajām prasībām, tomēr puses vienojas, ka nepieciešamās iemaņas viņš varētu apgūt jau darba procesā. Vai šādā gadījumā darba devējam ir likumiskas tiesības darba līgumā noteikt mazāku darba algu? Vai arī tas būtu pretlikumīgi un maldinoši? Kādos gadījumos saskaņā ar grozījumiem drīkst noteikt mazāku algu, nekā norādīts sludinājumā?