Darbinieks strādā maiņās (pa dienām – vairākas dienas jāstrādā, vairākas brīvas) atbilstoši grafikam, tomēr nereti savu nākamo darba dienu vai brīvdienu darbinieks uzzina tikai iepriekšējā dienā. Piemēram, pirmdien pasaka, ka otrdiena ir brīva, bet trešdien jānāk uz darbu. Vai šāda situācija ir pieļaujama? Vai likumā ir noteiktas prasības darba grafika sagatavošanai un paredzēti noteikumi tam, cik dienas (nedēļas, mēnesi) uz priekšu jābūt saplānotam darba grafikam un darbiniekam jāzina savas darba dienas un brīvās dienas? Vai darba devējs iepriekš sagatavotu grafiku, piemēram, mēnesim, ir tiesīgs mainīt, par to neapspriežoties un nevienojoties ar darbinieku? Piemēram, ievietojot darba dienu dienā, kas darbiniekam iepriekš bija paredzēta kā brīvdiena? Ja jā, kāds ir laiks, cik ilgi pirms tam par izmaiņām jābrīdina darbinieks?