Uzņēmums strādā septiņas dienas nedēļā. Darbā jāpieņem jauns darbinieks, taču visērtāk to būtu darīt nedēļas nogalē. Vai darba devējs drīkst uzsākt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku sestdienā vai svētdienā?