Uzņēmums strādā septiņas dienas nedēļā. Darbā jāpieņem jauns darbinieks, taču visērtāk to būtu darīt nedēļas nogalē. Vai darba devējs drīkst uzsākt darba tiesiskās attiecības ar darbinieku sestdienā vai svētdienā?

Darba likuma 40.panta 2.daļas 2.punktā noteikts, ka darba līgumā jānorāda darba tiesisko attiecību sākuma datums. Ar darba attiecību sākuma datumu saprotama diena, kurā darbinieks faktiski sāk pildīt darba pienākumus, jeb darbinieka pirmā darba diena.

Likumā nav noteikti nekādi papildu ierobežojumi darba tiesisko attiecību sākuma datuma izvēlē, tātad tā var būt arī sestdiena vai svētdiena. Virknē nozaru uzņēmumiem nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu, un darbinieki regulāri darbu veic sestdienās, svētdienās un arī svētku dienās. Līdz ar to ir pilnībā pamatoti, ka šādiem darbiniekiem pirmā darba diena jeb darba attiecību sākuma datums tiek noteikts dienās, kad darbiniekiem ar darba nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai ir brīvdienas.

Papildus jānorāda, ka darba tiesisko attiecību sākuma datums var nesakrist ar darba līguma noslēgšanas datumu. Atbilstoši likuma 40.panta 1.daļai darba līgums ir obligāti noslēdzams pirms darba uzsākšanas, taču pilnībā pieļaujamas situācijas, kurās līgums parakstīts pirms faktiskā darba attiecību sākuma – darbinieka pirmās darba dienas.