Darbiniece atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Beidzoties tā termiņam, viņa uzteikusi darba attiecības, pamatojoties uz Darba likuma (DL) 100.panta 1.daļu. Vai laiks, kad darbiniece bija bērna kopšanas atvaļinājumā, dod viņai tiesības saņemt kompensāciju par neizmantoto papildatvaļinājumu par bērnu saskaņā ar DL 151.panta 3.daļu?