Vai valsts iestāde drīkst aprēķināt atvaļinājuma naudu bez iestādes vadītāja parakstīta rīkojuma, pamatojoties tikai uz darbinieka iesniegumu, kuru akceptējis vadītājs, un atvaļinājumu grafiku?