Vai Darba likumā (DL) ir aizliegts darbiniekam strādāt atvaļinājuma laikā? Vai darbinieks šajā laikā drīkst veikt kādus darbus no mājām?