Plānojot atvaļinājumu grafiku šim gadam, darba devējs secina, ka uzņēmuma darbībai labāk būtu, ja visi darbinieki ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmantotu vienlaikus, piemēram, jūlijā. Vai atvaļinājumu drīkst piešķirt visiem darbiniekiem vienlaikus?