Vai darbinieks, noslēdzot darba līgumu, var prasīt darba samaksu ieskaitīt nevis savā, bet gan savas sievas kontā?