Vai darba devējs drīkst uzteikt darba līgumu pārbaudes laikā, ja darbiniekam iestājusies pārejoša darbnespēja (t.i., izsniegta slimības lapa)?