Ir miris uzņēmuma (valsts iestādes) darbinieks. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (Atlīdzības likums) 19.panta 1.daļu "amatpersonu (darbinieku), izņemot karavīrus, nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, saņem vienreizēju pabalstu amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā. Šā pabalsta piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets." Mirušā darbinieka ģimenes loceklim ar uzņēmuma rīkojumu piešķirts šāds pabalsts. Kā to aprēķināt? Vai jāpiemēro darbiniekam noteiktā darba samaksa un paredzētie atvieglojumi? Vai tomēr jāņem vērā ģimenes loceklim (nav uzņēmuma darbinieks), kam izmaksās pabalstu, noteiktā alga?