Vai darba līgumā jānorāda deklarētā vai faktiskā adrese? Ja norāda tikai deklarēto, pastāv iespēja, ka vēlāk pa pastu sūtītā informācija adresātu nesasniegs, jo adresāts dzīvo citur.