Vaicājam ekspertam! Neliela uzņēmuma ikdiena norit biroja telpās, darbinieki strādā pie datoriem. Tiek saņemta informācija, ka tuvākajā laikā uz pārbaudi ieradīsies Valsts darba inspekcijas pārstāvji. Kas varētu tikt pārbaudīts? Par ko šādam uzņēmumam jādomā ikdienā, ņemot vērā, ka nekādi būtiski darba drošības apdraudējumi nepastāv?