Uzņēmums nevēlas uzkrāt neizmantotos atvaļinājumus, tādēļ norīko darbiniekus tos izmantot. Kā rīkoties, ja darbinieks atvaļinājuma laikā ierodas darbā un atteicas to izmantot? Vai darba devējam ir pienākums atsaukt rīkojumu par atvaļinājumu un maksāt darba algu, jo darbinieks strādā?