Uzņēmumā saskaņā ar darba grafiku maiņās strādā sargi. Uz sargu atvaļinājuma laiku darbā pieņem citu darbinieku. Šim aizvietotājam saskaņā ar grafiku jāstrādā apmēram 3 mēneši gadā (tie ne vienmēr ir 3 mēneši pēc kārtas). Kādu līgumu slēgt ar darbinieku, kas aizvieto sargus, – darba, uzņēmuma vai kādu citu līgumu?