Lauksaimniecības uzņēmumam būs praktikants. Uzņēmums vēlas viņam maksāt atalgojumu. Kā mums pareizāk rīkoties? Papildus skolas prakses līgumam noslēgt arī darba līgumu ar šo praktikantu? Piemēram, pieņemt darbā par palīgu?