Uzņēmuma darbiniece nesen apprecējusies, nomainot uzvārdu. Kādas izmaiņas darba devējam jāveic dokumentos? Vai darba līgums jāslēdz no jauna? Kādas vēl izmaiņas darba devējam jāveic?