Kā darba devējam jārīkojas, ja darba tiesiskās attiecības izbeidzas ar darbinieka nāvi? Kādas summas, kam un uz kāda pamata jāizmaksā?