Darbinieka bērns ir dzimis 01.06.2017. Darbinieks vēlas izmantot atvaļinājumu bērna tēvam (10 dienas) uzreiz pēc sava ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, kas viņam piešķirts 2017.gada oktobrī, t.i., apmēram 5 mēnešus pēc bērna dzimšanas. Vai šajā gadījumā darba devējs atvaļinājumu bērna tēvam var piešķirt oktobrī?