Kādos gadījumos darba devējs drīkst darbiniekam nepiešķirt atvaļinājumu? Vai darba devējs drīkst atteikt darbiniekam iespēju izmantot atvaļinājumu, ja ir nepieciešams, lai darbinieks strādā noteiktā laikā, piemēram, svētkos? Ja valstī svētku dēļ ir pārcelta darba diena uz, piemēram, sestdienu, taču darba devējs šajā dienā nevēlas nodarbināt darbiniekus, vai viņš var lūgt to izņemt kā atvaļinājuma dienu?