Vai attālinātajā darbā strādājošajiem var noteikt, ka darba laika uzskaiti veic darbinieks pats vai arī vispār neuzskaitīt darba laiku? Darba likumā (DL) noteikts, ka darba devējs veic darba laika uzskaiti, bet attālinātā darba gadījumā tas nav iespējams. Kā DL noteikto darba laika uzskaites kārtību piemērot attālinātā darba gadījumā?