Latvijas pilsonis (kuram ir darba stāžs un uzkrājums pensijai Latvijā) aizbrauc strādāt uz Igauniju un kļūt tur par Igaunijas rezidentu, vienlaicīgi saglabājot ienākumus Latvijā. Kādi dokumenti būtu jānoformē, lai izvairītos no nodokļu dubultās uzlikšanas? Un kas notiks ar pensiju?

Rezidences noteikšana

Par nodokļu maksātāja statusu (rezidents – Latvijas nodokļu maksātājs vai nerezidents – citas valsts nodokļu maksātājs) vēlos norādīt, ka aizbraukšana uz laiku strādāt citā valstī vēl nemaina personas rezidences statusu.