Darba devējs iesniedz pierādījumus, ka darbinieks, kurš ir arodbiedrības biedrs, neuzvedas atbilstoši, bet konkrētā arodbiedrība tomēr nepiekrīt darba uzteikumam. Arodbiedrība nesniedz nekādus paskaidrojumus par savu viedokli. Kā rīkoties darba devējam? Vai vienīgā iespēja ir vērsties tiesā?