Darbiniekam saistībā ar viņa slimību izsniegta darbnespējas lapa. Tomēr darba devējam ir aizdomas, ka darbinieks nav slims un šo laiku izmanto personīgiem mērķiem, piemēram, strādā pie cita darba devēja vai apmeklē publiskus pasākumus. Kādas šajā gadījumā ir darba devēja tiesības?