Vai darbinieks var izmantot donora brīvdienu, ja iesniegtā izziņa par asins nodošanu ir no perioda, kad darbinieks nebija darba attiecībās ar uzņēmumu, kurā nodarbināts pašlaik un kam iesniegts pieprasījums par brīvdienu? Kā noteikt donora asins nodošanas laiku, ja darbinieks strādā maiņu darbu? Piemēram, darbinieks dodas nodot asinis plkst. 14.00, bet viņa darba laiks šajā dienā ir no plkst. 8.00 līdz 17.00. Vai jāpiešķir pilna brīvdiena vai tikai no plkst. 14.00? Vai Darba likumā ir noteikts, cik stundu pienākas darbiniekam asins nodošanas dienā? Kas vēl jāzina par šo tēmu?