Darba likuma (DL) 151.panta 4.daļā noteikts: "Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un to izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam." Kā to praktiski saprast – darba devējs uzraksta rīkojumu uz savu iniciatīvu vai arī darbinieks raksta iesniegumu un darba devējs apstiprina? Cik ilgā laikā jāizmanto papildatvaļinājums?