Kad drīkst izmantot brīvo dienu, ja donors nodod asinis? Vai darba devējs drīkst atteikt, ja viņam ir nepieciešams, lai darbinieks šajā laikā ir darbā?