Kāda ir kārtība, kad darbinieks sāk strādāt? Vai darbiniekam obligāti jāraksta iesniegums ar tekstu "Lūdzu pieņemt mani darbā" un darba devējam jāizdod rīkojums? Vai tomēr ir pietiekami ar noslēgto darba līgumu? Kā likumdošanā regulēta darba tiesisko attiecību uzsākšana?