Uzņēmuma līdzīpašnieks ir arī uzņēmuma valdes loceklis. Kādas ir iespējas pārtraukt darba attiecības ar valdes locekli (pieņemts darbā uz darba līguma pamata), ja darbinieks pats to nevēlas?