Kā piemērot Darba likuma (DL) 151.pantu, kurā noteikts papildatvaļinājumu regulējums, ja darbiniekam ir 3 bērni, no kuriem viens ir bērns ar invaliditāti? Cik papildatvaļinājuma dienu jāpiešķir šādā gadījumā?