Kā darbiniekus nosūtīt uz kārtējo vai ārkārtējo veselības pārbaudi? Vai darba devējam jāizdod rīkojums? Vai pietiek, ja aizpildīšu veselības pārbaudes karti (ar MK noteikumiem apstiprināto) un izsniegšu darbiniekam? Vai ir kaut kā jāpamato šis nosūtījums (ārsta atzinums, kāds iekšējais akts, cits dokuments)? Un, kad darbinieks iziet pārbaudi, vai šīs pārbaudes kartes jāreģistrē kādā reģistrā?