Atbilstoši Darba likumam (DL) darbiniekam, kas pavada brīvdienu komandējumā, tā kompensējama piešķirot līdzvērtīgu atpūtu darba nedēļas laikā. Bet kā rīkoties, ja darbinieks nosūtīts ilgstošā komandējumā (mācību), kas pārsniedz 30 dienas?