Darbiniece strādā uzņēmumā no 07.03.2016. No 07.04.2018. darbiniece dodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā. Pirms tam viņa vēlas izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Kā saprotama Darba likuma (DL) 150.panta 4.daļa, kurā noteikts, ka sievietei pēc viņas pieprasījuma ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā neatkarīgi no laika, kurā sieviete bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja? Vai tas nozīmē, ka darbiniece jebkurā gadījumā var izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (4 kalendāra nedēļas) tieši pirms grūtniecības atvaļinājuma? Vai tomēr šajā gadījumā  ir jāņem vērā darbinieces šo 2 gadu laikā izmantoto atvaļinājuma nedēļu skaits? Piemēram, ja viņa, strādājot uzņēmumā 2 gadus, izmantojusi 7 ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma nedēļas (tātad par gadu un 3 ceturkšņiem), darbiniece pirms grūtniecības atvaļinājuma var izmantot tikai 1 nedēļu ilgu atvaļinājumu (kas uzkrājies par pēdējo ceturksni)?