Uzņēmumā veikta reorganizācija. Pēc reorganizācijas darbinieks nepiekrīt parakstīt jaunu darba līgumu, bet darba devējs atsakās to mainīt. Cik ilgi ir spēkā iepriekšējais darba līgums?