Darba likumā (DL) ir paredzēts piešķirt darbiniekam papildatvaļinājumu šādos gadījumos: darbiniekiem, kuru aprūpē ir 3 vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, — 3 darba dienas; darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par 3 bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — ne mazāk par 1 darba dienu. Vai DL noteiktais darbinieka bērnu vecums – 14, 16 un 18 gadi – ir ieskaitot šo vecumu sasniegušos, piemēram, 16 gadus un 6 mēnešus vecus bērnus?