Cik ilgi ziemas aukstumā darbinieks drīkst strādāt ārā?

Gan vasarā, gan ziemā ir vairāku profesiju pārstāvji, kam visu darba dienu jāstrādā ārtelpās. Viņiem jāievēro normatīvo aktu prasības, kurās noteikts, cik ilgi aukstā laikā drīkst strādāt ārpus telpām. Arī darba devējam jāņem vērā konkrēti priekšnoteikumi.

Ziemas periodā pieļaujamais laikposms ārpus telpām (tostarp pusnojumēs un nojumēs) paredzēts Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās" (MK noteikumi Nr.359), kuru 4.pielikumā "Pieļaujamais laikposms darbam aukstumā ārpus telpām un temperatūras korekcijas tabula" ir norādīts laika ilgums, ņemot vērā gan gaisa temperatūru (1.tabula), gan vēja ātrumu (2.tabula).

1.tabula. Pieļaujamais laikposms darbam aukstumā ārpus telpām

Faktiskā gaisa temperatūra, °C

Maksimālā nepārtrauktā aukstuma ekspozīcija, min

Minimālais atpūtas laiks, min

–5 līdz –10

90

15

–10 līdz –18

80

20

–18 līdz –30

70

25

Zem –30

60

30

2.tabula. Temperatūras korekcijas tabula atkarībā no vēja ātruma

Vēja ātrums,

m/s

Gaisa temperatūra ārpus telpām, °C

0

–5

–10

–15

–20

–25

–30

Faktiskā temperatūra, °C

1,8

0

–5

–10

–15

–20

–25

–30

2

–1

–6

–11

–16

–21

–27

–32

3

–4

–10

–15

–21

–27

–32

–38

5

–9

–15

–21

–28

–34

–40

–47

8

–13

–20

–27

–34

– 41

–48

–55

11

–16

–23

–31

–38

–46

–53

–60

15

–18

–26

–34

–42

–49

–57

–65

Praktiski tas nozīmē šādu darbību virkni: otrās tabulas augšējā rindā atrod temperatūru, ko rāda termometrs, un pirmajā kolonnā sameklē atbilstošāko vēja ātrumu. Faktiskā temperatūra atrodas šūnā, kur krustojas attiecīgā rinda un aile. Pēc tam atbilstoši pirmajai tabulai atrod maksimālo minūšu skaitu, cik ilgi var veikt darbu ārā bez pārtraukuma, un minimālo atpūtas laiku.

Piemēram:

  • ja ārā ir –10°C un vēja ātrums ir divi metri sekundē, faktiskā temperatūra ir –11°C, tādējādi maksimālais nepārtrauktais uzturēšanās ilgums ārpus telpām ir 80 minūšu, bet atpūtas laiks ir 20 minūšu;
  • ja ārā ir –10°C un vēja ātrums ir pieci metri sekundē, faktiskā temperatūra ir –21°C, tādējādi maksimālais nepārtrauktais uzturēšanās ilgums ārpus telpām ir 70 minūšu, bet atpūtas laiks ir 25 minūtes;
  • ja ārā ir nulle grādu un vēja ātrums ir pieci metri sekundē, faktiskā temperatūra ir mīnus deviņi grādi, tādējādi maksimālais nepārtrauktais uzturēšanās ilgums ārpus telpām ir 90 minūšu, bet atpūtas laiks ir 15 minūtes.

Tāpat MK noteikumos Nr.359 paredzēts, ka atpūtas pauzēs darba devējam jānodrošina atbilstošas sadzīves un atpūtas telpas, kas ir apsildāmas un kur nodarbinātajiem iespējams atpūsties un sasildīties. Normatīvajos aktos nav precīzāk noteikts, vai tās ir stacionāras telpas, pārvietojamie vagoniņi, automašīna vai iespēja doties uz tuvumā esošu vietu iedzert siltu tēju.

Tāpat jāievēro, ka darba devējam jānodrošina arī piemērots darba apģērbs un apavi. Arvien vairāk darba devēju Latvijā piešķir darbiniekiem atbilstošu termoveļu, nodrošinot arī tās mazgāšanu. Darbinieki, kas pazeminātā temperatūrā strādā ilgāk nekā 50% darba laika, jānosūta uz obligāto veselības pārbaudi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude".