Ar darbinieku tika noslēgts līgums uz laiku – trīs mēnešiem. Darba attiecības beidzas. Taču pēc īsa laika tapis skaidrs, ka darbinieks nepieciešams vēl uz trīs mēnešiem. Cik bieži secīgi drīkst slēgt līgumus uz noteiktu laiku?