Kā pierādīt, ka darbinieks saņēmis darba devēja nosūtītu e-pastu, ja viņš apgalvo, ka nav to saņēmis? Vai pierādīšanas kārtība jāregulē darba devēja iekšējos noteikumos? Vai var izstrādāt kādus īpašus e-pastu lietošanas un pārbaudes kārtības noteikumus, ja vadībai ir būtiski, lai e-pasti tiek regulāri lasīti un izpildīti? Cik reižu darba dienā darbiniekam jāpārbauda savs e-pasts? Konkrētajā situācijā e-pastu sūtīja vadītājs. Tajā izteikto lūgumu darbinieks neizpildīja.