Vai darba devējs vai valde/padome drīkst noteikt aizliegumus uzņēmuma stratēģiski svarīgiem darbiniekiem – valdes locekļiem – ārpus darba nodarboties ar ekstrēmām aktivitātēm, kuru rezultātā tie var gūt smagu traumu? Šāds aizliegums tiek pamatots, ka tad, ja valdes loceklis veiks pārgalvīgas darbības un gūs traumu, viņam iestāsies darbnespēja, kas būtiski ietekmēs uzņēmuma darbību.

Atbildē uzzināsi:

  • Vai darba devējs drīkst ierobežot blakus darba veikšanu ārpus darba laika.
  • Vai darba devējs ir tiesības jautāt par darbinieka ārpus darba aktivitātēm.
  • Vai valdes locekļa nodarbošanās ar ekstrēmiem sporta veidiem ārpus pienākumu pildīšanas laika var tik uzskatīts par pietiekamu iemeslu atbrīvošanai no amata.