Noslēgts darba līgums ar 3 mēnešu pārbaudes laiku. Pēc 2,5 mēnešiem darbinieks saslimis, slimības lapa vēl arvien atvērta. Darba devējs mutiski informē, ka darbinieks ir atlaists, nosuta ala aprēķinu. Vai var atlaist pārbaudes laikā, ja ir nenoslēgta slimības lapa? Un vai slimības laiks ietilpst atvaļinājuma kompensācijas aprēķinā?