Ja darbinieks 3 gadu laikā nav ne reizi izmantojis sev pienākošos papildatvaļinājumu par bērnu, vai tas tiek dzēsts un to vairs nav iespējams izmantot vēlākā periodā? Vai, izbeidzot darba attiecības, drīkst lūgt kompensāciju par neizmantoto papildatvaļinājumu?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai darbinieks drīkst lūgt komensāciju par neizmantotu papildatvaļināju, ja nav informējis darba devēju par to, ka viņam ir bērns.
  • Vai papildatvaļinājumu var uzkrāt.