19.septembrī darbinieks paziņojis par darba līguma uzteikumu ar viena mēneša termiņu. Darbiniekam jau pirms laika saskaņā ar atvaļinājumu grafiku ieplānots atvaļinājums no 1.oktobra. Vai darba devējam ir pienākums piešķirt darbiniekam atvaļinājumu neatkarīgi no tā, ka tas ir darbinieka uzteikuma termiņa laikā?

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 149.panta 1.daļu ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir par darbinieka individuālo darba gadu, kas tiek skaitīts no darba līguma noslēgšanas datuma un izbeidzas nākamā gada attiecīgajā mēnesī un datumā.