Darbiniekam ārsts ir nozīmējis saudzējošu mājas režīmu. Vai šādā situācijā darba devējs var lūgt darbinieku strādāt attālināti?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos tiek izsniegta darbnespējas lapa.
  • Kādos gadījumos darbinieks var zaudēt iespējas saņemt slimības naudu vai slimības pabalstu.