Darbinieks nolēmis uzteikt darba līgumu ar viena mēneša termiņu. Vai darba devējam ir tiesības prasīt darbinieka uzteikuma iemeslu, t.i., vai drīkst prasīt darbiniekam iemeslus, kādēļ viņš nolēmis aiziet no darba? Vai darba devējam ir likumisks pamats šos iemeslus zināt, ja darbinieks atteicies tos izpaust? 

Vai tad, ja darbinieks ierosina izbeigt darba attiecības pēc abpusējas vienošanās, vai darba devējam ir tiesības prasīt iemeslus šādam lēmumam?