Darba devējs ar darbinieku noslēdzis darba līgumu, kurā norādīts, ka darbiniekam pārbaudes laiks ir trīs mēneši, taču pēc diviem mēnešiem darba devējs izlemj, ka vēlas pagarināt pārbaudes laiku līdz pusgadam. Vai darba devējs ir tiesīgs pagarināt pārbaudes laiku?